"Vikaren utgjør forskjellen"

Rekrutteringshuset Mork AS, Polen

Vårt avdelingskontor i Polen ligger sentralt i Warszawa. Vi gjennomfører alle rekrutteringer av utenlandsk personell i egen regi. For våre kunder betyr det sikrere rekruttering når man skal leie inn ekstra ressurser.

Alle våre utenlandske ansatte som blir rekruttert fra vårt avdelingskontor i Polen, blir ansatt i Rekrutteringshuset Mork AS i Norge.

Vi leverer utenlandsk arbeidskraft innen flere fagområder og arbeider tett mot høgskoler og universiteter i Polen.

Deltakelse på karrieredager og arbeidsmesser er en viktig del av hverdagen, noe som gjør oss bedre rustet å få tak i de beste kandidatene.

Besøksadresse, postadresse:
ul.Pulawska 405
Andre etg. kontor 107
02-801 Warszawa
Polen

Tel:     + 48 22 641 42 24
E-post: mail@rekrutteringshusetmork.no

 

Checking access...