"Vikaren utgjør forskjellen"

Bemanningspool

Vår kompetanse og styrke ligger i å bygge opp tilpassede og skreddersydde bemanningspooler for våre kunder. Behovet for personell varier stort sett i takt med produksjon/ordremasser, og vil ofte være akutt og ikke alltid like lett å planlegge. Ved riktig bemanning i forhold til den ujevne ordremassen, vil vårt konsept også være et godt hjelpemiddel til en balansert økonomistyring. Vi anbefaler å bygge opp en vikarpool over tid, som er tilpasset din bedrift og dens behov.

En bemanningspool består av fast personell fra utlandet som kommer inn til avtalte tider. De rullerer i turnus. Dette bør bygges opp over tid slik at man oppnår optimal utnyttelse av denne løsningen.

   

Checking access...