"Vikaren utgjør forskjellen"

DiSCanalyse

DiSC er et analyseverktøy og beskriver menneskelig atferd, forklarer menneskelig atferd og viser oss hvorfor vi handler som vi gjør i forskjellige situasjoner.

Rekrutteringshuset Mork har sertifiserte DiSCanalytikere som foretar disse analysene på personell vi ønsker å benytte.

Modellen DiSC ble første gang beskrevet av William Moulton Marston. I hans bok ”Emotions of Normal People” fra 1928, beskriver han atferd hos normale mennesker og samspillet med omgivelsene. Marstons modell beskriver 4 forskjellige atferdsstiler:

D  Dominerende
I   Influerende             
S  Stødig                     
C  Kvalitetssøkende   

DiSC

Vi tilbyr DiSCanalyse som en enkeltstående tjeneste, om dere som kunde ønsker å "kartlegge" potensielle ansatte, allerede ansatte for å se på sammensetningen i en avdeling, eller kanskje som en kartlegging av kvaliteter i en ledergruppe. Selve besvarelsen tar ca 15 minutter, og en gjennomgang etterpå tar ca. 45 minutter. Kontakt oss for pris og timeavtale.

   
 • Bruksområder for DiSC®:

  • Personlig utvikling – selvinnsikt
  • Teamutvikling
  • Lederutvikling
  • Salgstrening/kundebehandling
  • Kommunikasjonsutvikling
  • Coaching
  • Rekruttering
  • Kulturbygging
 • Gevinst ved bruk av DiSC®:

  • økt innsikt i egen og andres atferd
  • økt bevissthet rundt motivasjonsfaktorer, styrker og svakheter
  • økt forståelse for andre mennesker
  • bedre og mer effektiv kommunikasjon med andre
  • et felles språk og begrepsapparat internt i bedriften
  • bedre kommunikasjon internt
  • bedre utnyttelse av bedriftens forskjellige ressurser
  • bedre arbeidsmiljø, større trivselChecking access...