"Vikaren utgjør forskjellen"

Leie av personell

Ved innleie av personell er det alltid viktig å være godt forbredt internt, før nye medarbeidere presenteres. Planlegging og god kommunikasjon er virkemidler vi verdsetter og etterlever. Ved god planlegging og hyppig oppfølging både før under og etter oppdragene, vil vi kunne oppnå en vellykket oppbemanning i de perioder dere som kunde vil ha behov for dette.

Det finnes flere former for leie av personell:

 

Midlertidig bemanning

Innleie av ekstra personell i forbindelse med sykdom, permisjoner eller lignende.

 

Prosjektbemanning (til toppen)

Når du har oppdrag som krever spesialister eller fagpersonell i en bestemt periode. Det kan være oppdrag du har fått andre steder i Norge en der ditt firma er lokalisert. Vi ser ofte at det kan være vanskelig å få faste ansatte til å delta på slike prosjekter, som krever å reise vekk fra familie i lange perioder.

Prosjektbemanning kan også være når du har behov for spesialister eller personell generelt innen alle primære yrkesgrupper.

Via vårt kontor i Warszawa har vi stor tilgang på personell innen de fleste yrkesgrupper. Vi er aktivt ute på høyskoler, universiteter og aktuelle karriere messer i Polen, slik at vi får rekruttert dyktige medarbeidere.

 

Sesongbemanning(til toppen)

Når du trenger personell i forbindelse med ferieavvikling: Det kan også være forventede høysesonger som for eksempel påske, jul, skolestart etc.

 

Fast bemanning(til toppen)

Når du har behov for dedikert personell til faste stillinger. Dette produktet benyttes når man først ønsker å leie en kandidat for en periode, med tanke på fast ansettelse på sikt. Dette produktet gjør det mulig å se kandidaten i arbeid over et lengre tidsperspektiv.

 

Omstilling(til toppen)

Dersom din bedrift har behov for å nedbemanne, kan vi bistå med ulike typer av tiltak rettet mot de ansatte som blir overflødige.

Det kan være hjelp med å lage en god cv og en god søknad. Holde foredrag om hva vi mener er viktig for den enkelte å tenke på når de skal ut å søke ny jobb. Vi har alltid behov for dyktig personell, og har mulighet til å rekruttere disse til andre av våre kunder som kan ha behov for denne typen arbeidskraft.

Gå direkte til:

>>Midlertidig bemanning

>>Prosjektbemanning

>>Sesongbemanning

>>Fast bemanning

>>Omstilling

   

Checking access...