"Vikaren utgjør forskjellen"

Oversettelser norsk – polsk

Trenger dere bistand i forbindelse med lettere oversettelser fra norsk til polsk eller polsk til norsk, har vi kompetanse på dette. Det kan være oversettelser av HMS, skjemaer som skal fylles ut, bruksanvisninger og lignende.

Checking access...