"Vikaren utgjør forskjellen"

Rekruttering

Når du skal rekruttere personell til faste stillinger, som vanskelig kan leies inn. Det kan være prosjektledere, selger, avdelingsledere og lignende.

Vi kan hjelpe til med hele prosessen fra annonser til endelig ansettelse, eller vi kan bidra der dere har behov for assistanse. For eksempel komme inn som en nøytral part i sluttfasen, hvor det kanskje står mellom tre aktuelle kandidater. Ofte kan det være nyttig å få inn en nøytral part på dette tidspunktet.

Checking access...