"Vikaren utgjør forskjellen"

Designprofil

Ved bruk av vår logo og profil er det viktig å kun benytte korrekte filer, farger og fonter.

Logo
>> Her kan du laste ned vår hovedlogo i tillatte varianter
>> Her kan laste ned vår logo i horisontalt format

Farger

  • Lysegrå: Pantone 429, CMYK: 3 0 0 32
  • Mellomgrå: Pantone 431, CMYK: 11 1 0 64
  • Mørkegrå: Pantone 433, CMYK: 33 3 0 95
  • Rød: Pantone 194, CMYK: 0 100 64 33

Font

  • DaxOT Regular
  • DaxOT Medium
  • DaxOT Bold
Font Daxot FF 941502 1
   Checking access...