"Vikaren utgjør forskjellen"

"Vikaren utgjør forskjellen"

Under vår visjon ”Vikaren utgjør forskjellen” ønsker vi å fremme nettopp deg som en utmerket medarbeider. Det er kvaliteten på arbeidet nettopp du utfører, som gjør RHM til en unik leverandør av bemanningstjenester.

Hos oss får du alltid en trygg og god start på et nytt oppdrag. Vi vil alltid følge deg til ditt arbeidssted første arbeidsdag, for å forsikre oss om at du blir ivaretatt på en god måte hos kunden.

Vi mener nøkkelen til et vellykket oppdrag ligger i kommunikasjon og personlig oppfølging. Det er viktig for oss, kunden og ikke minst deg selv at du trives i ditt oppdrag. Som vår medarbeider er du vårt ansikt utad, og vår viktigste ambassadør. Vi verdsetter jobben du utfører for oss.

Våre verdier:
Ærlighet, ansvarlighet og menneskelighet

Mork Worker

Vi mener nøkkelen til et vellykket oppdrag ligger i kommunikasjon og personlig oppfølging.

   

Checking access...