"Vikaren utgjør forskjellen"

Tips til jobbintervju

Hvordan gjennomføre et godt jobbintervju:

Når du kommer til intervjurunden viser det at du allerede har overbevist intervjueren "på papiret" om at du er i stand til å utføre jobben. Intervjuet er din sjanse til å overbevise dem om at du er den rette personen. Formålet med intervjuet er å avdekke om du er i besittelse av de nødvendige ferdigheter og tilstrekkelig kunnskap for å fylle stillingen. Samtidig vil intervjuet gi deg en mulighet til å finne ut om dette firmaet og denne jobben er noe du virkelig kunne tenke deg.

Husk å forberede deg godt. Les om firmaet / selskapet og fokuser på å skape et godt førsteinntrykk. Ditt utseende og din adferd kan gjøre intervjueren forutinntatt. Pass derfor på å gjøre det avgjørende førsteinntrykket så positivt som mulig. Vær oppmerksom, ordentlig i klærne og høflig.

Kopi av CV, vitnemål, attester samt referanser skal tas med. Beregn god tid og vær sikker på at du vet hvor du skal - husk å møte presis. Når du treffer den som skal intervjue deg, bør du håndhilse på vedkommende. Vær rolig, høflig, ærlig og oppriktig. Vis interesse for jobben og ikke svar på spørsmål du ikke forstår. Be intervjueren forklare spørsmålet. Snakk tydelig og bruk positive ord. Oppretthold øyekontakt med intervjueren. Dette inngir tillit.

Avslutt intervjuet med et smil og et fast håndtrykk.


Shakinghands

Avslutt intervjuet med et smil og et fast håndtrykk.

Hvilke spørsmål kan du få:

 • Hva vet du om vårt firma?
 • Hvorfor vil du begynne hos oss?
 • Hva har du å bidra med til vårt firma?
 • Er du flink til å samarbeide? Gi et konkret eksempel.
 • Hvordan takler du stress/konflikter/uklare signaler? Gi et konkret eksempel.
 • Beskriv deg selv med fem ord.
 • Hvordan vil dine kolleger /overordnede beskrive deg?
 • Hva tror du dine referanser vil si om deg?
 • Vil du beskrive deg selv som en lojal arbeidstaker og på hvilken måte?
 • Kan du gi oss noen konkrete eksempler på at du er serviceinnstilt?
 • Hva synes dine tidligere arbeidsgivere om deg?
 • Har du opplevd noen form for konflikter hos tidligere arbeidsgivere?
 • Hvilke interesser har du?
 • Er du en nikkedokke som svare ja til alt og ikke står for egne meninger?
 • Fravær, hvordan har det vært hos tidligere arbeidsgivere?
 • Hva er kreativitet, er du kreativ?
 • Dersom du skal arbeide i et team eller et gruppearbeid hvilken rolle tar du?
 • Tror du at du blir oppfattet som dominerende?
 • Beskriv en god kollega, hva forventer du av en god kollega?
 • Beskriv en god leder, hva forventer du av en god leder?
 • Hva var det som gjorde at du søkte nettopp denne stillingen?
 • Hva har du å tilby som gjør at vi bør velge deg?
 • Hva synes du virker mest spennende med jobben, og hva tror du kan bli kjedelig?
 • Kan du beskrive hva du legger i å ha et godt arbeidsmiljø?
 • Hva er du ute etter i en jobb?
 • Hva tror du stillingen du søker på vil innebære?
 • Hvor lenge har du tenkt å bli hos oss?
 • Har du søkt andre stillinger enn denne?
 • Hva er dine svake sider?
 • Hva er dine sterke sider?

Husk at du skal være overbevisende, men ikke skryte for mye av deg selv! Det er viktig å kunne vise innsikt i forhold til egne plusser og minuser. ”Ærlighet varer lengst"

Lykke til!

Checking access...