"Vikaren utgjør forskjellen"

Tips til søknad og CV

En søknad bør ha design og layout som et brev, og man bør benytte en vanlig font, og normal høyde på bokstavene.

Overskriften på søknaden skal alltid innholde overskriften i stillingsannonsen.
Eks:
Annonsen: Dyktig og erfaren bilmekaniker søkes
Søknad: Søknad på stillingen som bilmekaniker
Henvis alltid til hvor du har sett stillingsannonsen.

Søknaden bør være kortfattet, med opplysninger om hvorfor du søker den aktuelle stillingen, og hvilke egenskaper, kvalifikasjoner og erfaringer du innehar som gjør at nettopp du er aktuell for denne stillingen.

En søknad bør være på en side, og ikke for detaljert.
Les stillingsannonsen nøye, og ta tak i det som etterspørres.

 


Typing

Les stillingsannonsen nøye, og ta tak i det som etterspørres.

CV er forkortelse av det latinske ordet Curriculum Vitae, og betyr fritt oversatt "livets løp". En CV er en kortfattet beskrivelse av hvem du er og hva du har gjort så langt i livet ditt.

Før du går i gang med å skrive din CV, er det viktig at du først analyserer stillingsannonsen nøye. Det vil gi deg verdifull informasjon om kompetanser, bakgrunn, verdier og egenskaper som bedriften ser etter blant søkerne.

Klarer du å identifisere disse kriteriene og ønskene som bedriften ser etter, vil det være ganske så mye lettere å skrive en CV som treffer sitt publikum riktig.

En CV bør inneholde:

 •     Kontaktinformasjon
 •     Nøkkelkvalifikasjoner
 •     Arbeidserfaring
 •     Utdannelse
 •     Kurs
 •     Førerkort / sertifiseringer
 •     Språk
 •     Datakunnskap
 •     Tillitsverv
 •     Verneplikt
 •     Annen viktig informasjon
 •     Interesser, fritidsaktiviterer
 •     Referanser


Hvordan en CV kan skrives:

 • Oppsettet og design av din CV bør være lettlest, kronologisk og oversiktlig.
 • Benytt en skrifttype som er lettlest og pen, for eksempel Arial eller Times New Roman.
 • Start med personalia; fult navn, adresse, email, telefon, fødselsdag, sivil status, eventuelle barn
 • Presenter nøkkelkvalifikasjoner (nøkkelerfaring og personlige egenskaper) så tidlig som mulig i CVen din. Prioriter de kvalifikasjonene som best mulig kvalifiserer deg for den enkelte stillingen du søker.  
 • Unngå skrivefeil, dårlig språk, rot eller logiske brister i presentasjonen av informasjonen. Få noen til å lese korrektur for deg før du sender den til potensiell arbeidsgiver.
 • En CV er ikke statisk. Pass på at CV alltid skal tilpasses til den enkelte stilling du søker. Bruker du samme CV til alle jobber du søker er du nærmest garantert at du ikke treffer like godt.
 • Legg vekt på å presentere oppgaver fra hver enkelt jobb som er mest mulig relevant for stillingen du søker.
 • Vær bevisst på hvem du opplyser om referanser til. Det er en fordel å ikke «bruke opp» disse kontaktene unødig. Det er viktig at den enkelte referanse er klar over at du bruker dem som referanse. Få dkjent dette av personen.
 • Har du lang arbeidserfaring er det greit at din CV er på flere sider. Er du nyutdannet med liten arbeidserfaring bør din CV kunne skrives på en side.
 • Pass på at det er samsvar mellom søknad og CV, og at det ikke er huller i informasjonen. Inkonsekvenser eller feil mellom søknad og CV skaper usikkerhet hos leseren.

Lykke til!

Checking access...