"Pracownik sukcesem firmy"

Nabór

Jest usługą pozwalającą na pozyskanie kandydatów na stałe etaty, których najem jest ograniczony z różnych przyczyn np. kierownicy projektów, osoba zajmująca się sprzedażą i marketingiem, kierownicy różnych oddziałów i tym podobne.

W takich sytuacjach pomagamy od początku całego procesu, a więc od sformułowania i umieszczenia ogłoszenia aż do samej fazy końcowej czyli zatrudnienia. Możemy też wspomagać proces naboru w tych fazach, w których klient sobie tego życzy np. jako neutralna strona pomagająca dokonać wyboru w sytuacji wyłonienia potencjalnych kandydatów.

Checking access...