"Pracownik sukcesem firmy"

Najem personelu

Przy zatrudnianiu personelu ważne jest zawsze aby być dobrze przygotowanym wewnątrz firmy zanim nowy personel zostanie wprowadzony i przedstawiony w firmie. Planowanie i dobra komunikacja są ważnymi elementami w naszej pracy, na które kładziemy nacisk. Prawidłowe planowanie, częsty nadzór przed, w trakcie i po zakończeniu zleceń umożliwia uzyskanie dodatkowego personelu w okresach, w których konkretny klient ma na to zapotrzebowanie.

Jest kilka form najmu personelu:

 

Zatrudnienie tymczasowe

Najem dodatkowego personelu w związku ze zwolnieniami lekarskimi, urlopami stałych pracowników, jak np. urlopy macierzyńskie i tym podobne.

 

Grupy zawodowe (Do nagłòwka)

Budowanie grup zawodowych polega na tworzeniu zespołów składających się z zagranicznego personelu, które są wynajmowane w konkretnych okresach i wymieniają się turnusowo. Organizowanie tego typu grup rozwija się stopniowo dla uzyskania optymalnego efektu ich funkcjonalności.

 

Zatrudnienie sezonowe (Do nagłòwka)

Zapotrzebowanie na dodatkowy personel w związku z okresami urlopowymi czy też zwiększoną aktywnością sezonową firmy jak na przykład Wielkanoc, Boże Narodzenie , rozpoczęcie roku szkolnego etc.

 

Stałe zatrudnienie (Do nagłòwka)

Następuje w sytuacji zaistnienia potrzeby zatrudnienia osób na stałe na konkretnym stanowisku. Tego typu usługa może się przydać, kiedy najpierw istnieje potrzeba czasowego zatrudnienia na konkretnym stanowisku, aby następnie przejść do stałego zatrudnienia. Rozwiązanie takie pozwala na lepsze poznanie potencjalnego pracownika oraz na rozpoznanie w praktyce jego umiejętności i przydatności w dłuższym okresie czasu.

 

Przekwalifikowanie (Do nagłòwka)

Służymy wsparciem, kiedy firma jest zmuszona do zredukowania miejsc pracy, poprzez działania mające pomóc zwolnionym pracownikom w pozyskaniu nowej pracy. Działania te mogą polegać na pomocy w napisaniu dobrego podania i CV. Poprzez przeprowadzenie rozmowy, nakierować daną osobę na to co jest ważne podczas szukania nowej pracy i rozmowy z potencjalnym pracodawcą. Zapotrzebowanie na zdolnych i kompetentnych pracowników istnieje u nas zawsze, zawsze istnieje też możliwość skierowania ich do jednego z naszych klientów, który ma wolne miejsca pracy.

Przejdź bezpośrednio do:

>>Zatrudnienie tymczasowe

>>Grupy zawodowe

>>Zatrudnienie sezonowe

>>Stałe zatrudnienie

>>Przekwalifikowanie

   

Checking access...