"Pracownik sukcesem firmy"

O Rektrutteringshuset Mork

Rekrutteringshuset Mork AS zostało założone 21 lutego 2005 roku. Właścicielami firmy są Gøril Kjos Mork i Svenn Gøran Mork, którzy aktywnie pracują w firmie.

W chwili obecnej firma zatrudnia siedem osób w administracji. Sześć osób w siedzibie głównej w Drammen i jedną w filii z siedzibą w Warszawie, Polska.

Nasze Wartości: Szczerość - Odpowiedzialność - Człowieczeństwo

Nasza wizja: "Pracownik sukcesem firmy"

Rekrutteringshuset Mork AS jest

  • Członkiem NHO Service
  • Członkiem DNF
  • Certyfikowani instruktorzy DISC
  • Kwalifikowany dostawca w Start Bank
  • Zrewidowanym pracodawcą

Checking access...