Bedrift

Rekrutteringshuset Mork AS er Revidert Arbeidsgiver og Offentlig godkjent bemanningsforetak hos Arbeidstilsynet.

Vi tilbyr profesjonell bistand til bedrifter i forhold til å ansette personell med den rette kompetansen innen ulike bransjer. Dersom din bedrift har behov for innleie av personell, ekspertise i rekrutteringsprosesser, bistand ved nedbemanninger, oppsigelser eller andre HR-relaterte utfordringer, vil Rekrutteringshuset Mork AS være en trygg og pålitelig partner å samarbeide med. Vi kan være deres HR-avdeling og bistå effektivt med å håndtere din bedrifts HR-relaterte prosesser.

Ta kontakt med oss for et uforpliktende møte, hvor vi kan diskutere hvordan vi sammen kan finne de beste løsningene for din bedrift.

Våre tjenester

Rekruttering

Rekruttering av personell er en krevende prosess, spesielt når det gjelder å finne den best egnede kandidaten som både har de nødvendige kvalifikasjonene og som passer inn i organisasjonen.

La oss hjelpe deg med å gjøre denne prosessen enklere og mer effektiv, for å finne den beste kandidaten til din organisasjon.

Vi tilbyr en fullstendig rekrutteringsprosess, fra annonsering til endelig ansettelse, eller vi kan bidra i deler av prosessen der dere har behov for ekstra assistanse. Vi kan tilby rådgivning om annonsering, filtrere ut de mest aktuelle kandidatene, gjennomføre DISC analyse for å identifisere personlighetstrekk, gjennomføre intervjuer og bidra i avgjørelsesprosessen som en nøytral tredjepart.

Våre erfarne rekrutterere jobber med rekrutteringsprosesser hver dag og har lang erfaring med å finne de beste kandidatene.

Kontakt oss for et uforpliktende møte for å diskutere hvordan vi kan hjelpe deg med din rekrutteringsprosess.

Bemanning

Innleie av personell er en fleksibel løsning for å oppfylle din bedrifts behov for ekstra arbeidskraft. For å sikre en vellykket oppbemanning er det viktig å være godt forberedt internt og å ha god kommunikasjon med oss som bemanningspartner.

Vi tilbyr flere forskjellige former for innleie, for eksempel midlertidig bemanning for å dekke sykdom, permisjoner eller lignende, prosjektbemanning for å skaffe spesialister eller fagpersonell for en bestemt periode, sesongbemanning for å dekke ferieavvikling eller høysesonger, og fast bemanning for å leie personell til faste stillinger med tanke på fremtidig fast ansettelse. Vi jobber tett med deg som kunde for å forstå dine behov og finne den beste løsningen for deg og din bedrift.

Everything DiSC

Everything Disc er et analyse verktøy.

I hverdagen er vi avhengige av å kommunisere med forskjellige mennesker for å nå våre mål.  Skal du fremstå med en effektiv adferd og kommunikasjon, krever dette innsikt om deg selv og menneskene du skal kommunisere med – hva skaper fremdrift og hva skaper motstand?

Innsikt er imidlertid ikke nok. Du må også trene på tilpasning av din adferd og kommunikasjon. Til dette trenger du et treningsverktøy som er lettfattelig, effektivt, og ikke minst tilpasset den kulturen og det samfunnet vi lever i – Everything DiSC®-refleksjonsverktøy.

Bruk av Everything DiSC®-verktøy i bedrifter og organisasjoner, bidrar hver dag til å gjøre ledere og medarbeidere mere effektiv i kommunikasjonen med andre mennesker. Everything DiSC® er et verktøy for livslang læring og utvikling, knyttet til adferd og kommunikasjon, og benyttes uavhengig av jobbrolle og organisasjonsnivå.

Bruksområder for Everything Disc:

 • Lederutvikling
 • Relasjons kompetanse
 • Teamutvikling
 • Medarbeidersamtaler
 • Kundebehandling
 • Salg & service
 • Konflikthåndtering
 • Karriereveiledning
 • Strategiarbeid
 • Samhandling
 • Rekrutteringsprosesser
 • Verdiimplementering
 • Omdømmebygging 
DiSC Sertifisert instruktør
DiSC Certified trainer
Mob: +47 419 06 223
DiSC Sertifisert instruktør
DiSC Certified trainer
Mob: +47 924 20 008