JOBBSØKER

Våre medarbeidere er verdifulle ambassadører som daglig representerer Rekrutteringshuset Mork utad. Det er din kompetanse og kvaliteten på arbeidet nettopp du utfører som gjør oss til en pålitelig leverandør av bemanning- og rekrutteringstjenester.

Vi sørger alltid for at du skal få en trygg og god start på et nytt oppdrag. Du skal føle deg sett og hørt, og vi vil gjøre vårt beste med å gi deg gode råd på veien til en meningsfull jobb. Vi mener at god kommunikasjon og personlig oppfølging er nøkkelen til et vellykket oppdrag.

HMS og trivsel er viktig på enhver arbeidsplass. Vi legger til rette for at kunden du utfører oppdrag hos ivaretar deg på best mulig måte, gir deg rett opplæring, sørger for din sikkerhet og at du trives på arbeidsplassen.

Kommunikasjon er viktig. Derfor er det viktig for oss at vi har god dialog med både deg og kunden. Konkrete og konstruktive tilbakemeldinger gjør det mulig å optimalisere hvordan du utfører ditt arbeid og hvordan du trives.

Våre verdier:

Ærlighet - Ansvarlighet - Menneskelighet

Vi setter stor pris på arbeidet du utfører for oss!

Tips til jobb intervju

Hvordan gjennomføre et godt jobbintervju:

Når du kommer til intervjurunden viser det at du allerede har overbevist intervjueren "på papiret" om at du er i stand til å utføre jobben. Intervjuet er din sjanse til å overbevise dem om at du er den rette personen. 

Formålet med intervjuet er å avdekke om du er i besittelse av de nødvendige ferdigheter og tilstrekkelig kunnskap for å fylle stillingen. Samtidig vil intervjuet gi deg en mulighet til å finne ut om dette firmaet og denne jobben er noe du virkelig kunne tenke deg. 

Husk å forberede deg godt. Les om firmaet / selskapet og fokuser på å skape et godt førsteinntrykk. Ditt utseende og din adferd kan gjøre intervjueren forutinntatt. Pass derfor på å gjøre det avgjørende førsteinntrykket så positivt som mulig. Vær oppmerksom, ordentlig i klærne og høflig. 

Kopi av CV, vitnemål, attester samt referanser skal tas med. Beregne god tid og vær sikker på at du vet hvor du skal - husk å møte presis. Når du treffer den som skal intervjue deg, bør du håndhilse på vedkommende. Vær rolig, høflig, ærlig og oppriktig. Vis interesse for jobben og ikke svar på spørsmål du ikke forstår. Be intervjueren forklare spørsmålet. Snakk tydelig og bruk positive ord. Oppretthold øyekontakt med intervjueren. Dette inngir tillit. 

Avslutt intervjuet med et smil og fast håndtrykk!

Hvilke spørsmål kan du få:

 • Hva vet du om vårt firma?
 • Hvorfor vil du begynne hos oss?
 • Hva har du å bidra med til vårt firma?
 • Er du flink til å samarbeide? Gi et konkret eksempel.
 • Hvordan takler du stress/konflikter/uklare signaler? Gi et konkret eksempel.
 • Beskriv deg selv med fem ord.
 • Hvordan vil dine kolleger /overordnede beskrive deg?
 • Hva tror du dine referanser vil si om deg?
 • Vil du beskrive deg selv som en lojal arbeidstaker og på hvilken måte?
 • Kan du gi oss noen konkrete eksempler på at du er serviceinnstilt?
 • Hva synes dine tidligere arbeidsgivere om deg?
 • Har du opplevd noen form for konflikter hos tidligere arbeidsgivere?
 • Hvilke interesser har du?
 • Er du en som svare ja til alt og ikke står for egne meninger?
 • Fravær, hvordan har det vært hos tidligere arbeidsgivere?
 • Hva er kreativitet, er du kreativ?
 • Dersom du skal arbeide i et team eller et gruppearbeid hvilken rolle tar du?
 • Tror du at du blir oppfattet som dominerende?
 • Beskriv en god kollega, hva forventer du av en god kollega?
 • Beskriv en god leder, hva forventer du av en god leder?
 • Hva var det som gjorde at du søkte nettopp denne stillingen?
 • Hva har du å tilby som gjør at vi bør velge deg?
 • Hva synes du virker mest spennende med jobben, og hva tror du kan bli kjedelig?
 • Kan du beskrive hva du legger i å ha et godt arbeidsmiljø?
 • Hva er du ute etter i en jobb?
 • Hva tror du stillingen du søker på vil innebære?
 • Hvor lenge har du tenkt å bli hos oss? Har du søkt andre stillinger enn denne?
 • Hva er dine svake sider?
 • Hva er dine sterke sider? 

Husk at du skal være overbevisende, men ikke skryte for mye av deg selv!

Det er viktig å kunne vise innsikt i forhold til egne plusser og minuser.

«Ærlighet varer lengst»

Lykke til!

Tips til søknad og CV

Søknad

En søknad bør ha design og layout som et brev. Bruke en vanlig font, og normal høyde på bokstavene.

Overskrift skal alltid inneholde overskriften i stillingsannonsen.

Eks Annonsen:   Dyktig og erfaren bilmekaniker søkes
  Søknad: Søknad på stillingen som bilmekaniker

Henvis alltid til hvor du har sett stillingsannonsen.

Søknaden bør være kortfattet, med opplysninger om hvorfor du søker den aktuelle stillingen, og hvilke egenskaper, kvalifikasjoner og erfaringer du innehar som gjør at nettopp du er aktuell for denne stillingen.

En søknad bør være på en side, og ikke for detaljert. Les stillingsannonsen nøye, og ta tak i det som etterspørres.

CV

Forkortelsen CV kommer av det latinske ordet Curriculum Vitae
En CV er en kortfattet beskrivelse av hvem du er og hva du har gjort så langt i livet ditt.
Før du går i gang med å skrive din CV, er det viktig at du først analyserer stillingsannonsen nøye. Det vil gi deg verdifull informasjon om kompetanser, bakgrunn, verdier og egenskaper som bedriften ser etter blant søkerne.
Klarer du å identifisere disse kriteriene og ønskene som bedriften ser etter, vil det være ganske så mye lettere å skrive en CV som treffer sitt publikum riktig.

 

EN CV BØR INNEHOLDE:

 1. Kontaktinformasjon
 2. Nøkkelkvalifikasjoner
 3. Arbeidserfaring
 4. Utdannelse
 5. Kurs
 6. Førerkort / sertifiseringer
 7. Språk
 8. Tillitsverv
 9. Verneplikt
 10. Annen viktig informasjon
 11. Interesser, fritidsaktiviteter
 12. Referanser

Hvordan en cv kan skrives:

 • Oppsettet og design av din CV bør være lettlest, kronologisk og oversiktlig.
 • Benytt en skrifttype som er lettlest og pen, for eksempel Arial eller Times New Roman.
 • Start med personalia; fult navn, adresse, email, telefon, fødselsdag, sivil status, eventuelle barn
 • Presenter nøkkelkvalifikasjoner (nøkkelerfaring og personlige egenskaper) så tidlig som mulig i din CV. Prioriter de kvalifikasjonene som best mulig kvalifiserer deg for den enkelte stillingen du søker.  
 • Unngå skrivefeil, dårlig språk, rot eller logiske brister i presentasjonen av informasjonen. Få noen til å lese korrektur for deg før du sender den til potensiell arbeidsgiver.
 • En CV er ikke statisk. Pass på at CV alltid skal tilpasses til den enkelte stilling du søker. Bruker du samme CV til alle jobber du søker er du nærmest garantert at du ikke treffer like godt.
 • Legg vekt på å presentere oppgaver fra hver enkelt jobb som er mest mulig relevant for stillingen du søker.
 • Vær bevisst på hvem du opplyser om referanser til. Det er en fordel å ikke «bruke opp» disse kontaktene unødig.. Det er viktig at den enkelte referanse er klar over at du bruker dem som referanse. Få godkjent dette av personen. 
 • Har du lang arbeidserfaring er det greit at din CV er på flere sider. Er du nyutdannet med liten arbeidserfaring bør din CV kunne skrives på en side. 
 • Pass på at det er samsvar mellom søknad og CV, og at det ikke er huller i informasjonen. Inkonsekvenser eller feil mellom søknad og CV skaper usikkerhet hos leseren.

         Lykke til !