Om Rekrutteringshuset Mork

Rekrutteringshuset Mork AS, etablert den 21. februar 2005, har hatt sin base i Drammen siden oppstarten, men har levert arbeidskraft til bedrifter over hele Norge.

Selskapet er Revidert Arbeidsgiver og Offentlig godkjent bemanningsforetak hos Arbeidstilsynet.

Vi tilbyr bistand til bedrifter i forhold til å ansette personell med den rette kompetansen innen ulike bransjer. Dersom din bedrift har behov for innleie av personell, bistand i rekrutteringsprosesser, nedbemanninger, oppsigelser eller andre generelle HR-relaterte behov, vil Rekrutteringshuset Mork AS være en trygg og pålitelig partner å samarbeide med. Vår erfaring og ekspertise kan bistå din bedrift i alle HR relaterte prosesser.

Jobb er en viktig faktor for trygghet i livet. Vi hjelper personer som ønsker nye utfordringer, søker jobb etter endt utdanning eller ønsker å komme tilbake til arbeidsmarkedet. Ta en titt på våre ledige stillinger eller kontakt oss direkte for å diskutere hvordan vi kan hjelpe deg med å finne din neste jobb.

Våre verdier:    Ærlighet - Ansvarlighet - Menneskelighet
Vår visjon:        La oss bemanne din bedrift!

Hvem er vi

Daglig leder
Managing Director
Mob: +47 41 90 62 23
Rekrutteringsrådgiver / Styreformann
Recruitment advisor / Chairman of the board
Mob: +47 92 42 00 08
Kunde- og rekrutteringskonsulent
Customer and recruitment consultant
Mob: +47 48 32 85 40
Rekruttering- og kundeansvarlig
Recruitment and customer manager
Mob: +47 91 92 27 60

Sertifiserte DiSC instruktører

Vi er sertifiserte DiSC instruktører og benytter analyse verktøyet Everything DiSC fra Wiley i ulike HR relaterte prosesser.

Vi er Revidert arbeidsgiver

Revidert Arbeidsgiver er et kvalitetsstempel for bemanningsbedrifter. Gjennom ordningen får bedrifter dokumentert sin kvalitet som arbeidsgiver gjennom ekstern revisjon av rutiner og praksis. Områder som kontrolleres er ansettelseskontrakter, vurdering av risikoforhold hos innleier, HMS, arbeidstid, lønn og sykepenger.

Ordningen er obligatorisk for medlemmer av NHO Service og Handel som driver bemanningsvirksomhet. Kravet er at godkjent revisjon må være på plass innen ett år etter innmelding. Etter dette skal revisjon foretas hvert andre år.

Målet med Revidert Arbeidsgiver er å oppnå et sterkere fokus på arbeidsgiverkvalitet blant kjøpere av bemanningstjenester. Vi ønsker at arbeidsgiverkvalitet skal være et konkurransefortrinn.

Revidert arbeidsgiver   

Rekrutteringshuset Mork AS har følgende sertifiseringer og medlemskap:

  • Offentlig godkjent bemanningsforetak hos Arbeidstilsynet
  • Sertifisert Revidert Arbeidsgiver
  • Sertifisert Everything DiSC instruktører
  • Kvalifisert leverandør i Startbank
  • Medlem av NHO, Bemanningsbransjen
  • Medlem i NFDR